Naše služby

Energeticky nezávislý život s nami

Suncon

Ponúkame vám tieto služby

Malé ostrovné systémy

  • Montujeme kvalitne ostrovné systemy s kompnentmi Victron, EPSolar, Pylontech, Banner a Hoppecke

Projekcia a výstavba FV elektrární

Malé zdroje

  • Malý zdroj s výkonom do 10 kW (výkon meniča)  je určený najmä pre domácnosti a firmy s menšou spotrebou elektriny. S jednoduchou administratívou je možné prebitky udkladniť vo virtuálnej batérie, predávať obchodníkom alebo započítť s íným odberným miestom.

  • Malým zdrojom je v zmysle Zákona č. 309/2009 Z. z. § 2 ods. 3 písm. k) zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja energie s celkovým inštalovaným výkonom do 10,8 kWp.

Lokálne zdroje

  • Lokálny zdroj je zariadenie na výrobu elektrickej energie na pokrytie vlastnej spotreby.

  • Lokálny zdroj sa pripája do DS na základe zmluvy o pripojení a jeho inštalovaný výkon je nesmie prekročiť rezervovanú kapacitu odberného miesta.