Dotácie

Energeticky nezávislý život s nami

Suncon

Zelená domácnostiam

FVE určené pre rodinné domy s výkonom do 10,8 kW

Oprávnenými žiadateľmi sú:

  • fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu
  • fyzické osoby, ktoré sú bezpodielovým vlastníkom rodinného domu
  • fyzické osoby, ktoré sú podielovými vlastníkmi a sú oprávnené rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielu

Nehnuteľnosť musí byť evidovaná – rodinný dom, rozostavaný rodinný dom alebo budova, ktorá slúži na rodinné bývanie a žiadateľ má v nej trvalý pobyt.

Pomoc je určená pre domácnosti, preto nehnuteľnosť nesmie byť vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve právnickej osoby a nesmie byť vedená v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu.

Suncon

Zelená podnikom

Prostredníctvom pripravovaného projektu Zelená podnikom budú môcť mikro, malé a stredné podniky žiadať o dotáciu do výšky 70 000€.

Dotácia bude možne uplatniť aj na

  • vypracovanie energetických auditov
  • vypracovanie dokumentácie
  • inštaláciu zariadenia